25
Th8

Tôi đặt cược vào short content

Ở thời điểm mỗi user sử dụng ít nhất 3-4 mạng xã hội như hiện tại, sự tập trung và tính kiên nhẫn giảm đi rất nhiều. Con người “lướt” nhanh hơn. Vì sợ “bỏ lỡ” những nội dung hay ho khác. Như vậy, thương hiệu / nhà kinh...

Read More