OVAL TOWER

Thông tin chungx

Khách hàng: OVAL TOWER
Địa chỉ: 36C Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Danh mục dự án: Thiết kế Logo

Giới thiệu dự ánx

BrandB hân hạnh phụ trách Thiết kế Logo cho dự án OVAL TOWER