Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp KCN TP.HCM – HBA

Thông tin chungx

Khách hàng: Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp KCN TP.HCM – HBA
Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Danh mục dự án: Thiết kế Truyền thông

Giới thiệu dự ánx

BrandB hân hạnh phụ trách Thiết kế Truyền thông cho Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp KCN TP.HCM – HBA

Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ( viết tắt là HBA) là tổ chức xã hội tự nguyện của cá doanh nghiệp (DN), các thành phần kinh tế, các nhà quản lý kinh tế, chuyên viên kỹ thuật thuộc KCX – KCN TP.HCM, nhằm tập hợp, thống nhất hành động, cùng nhau phát triển theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Trong những năm qua, HBA vừa thực hiện các hoạt động hỗ trợ DN hội viên về các thủ tục hành chính, tư vấn, xúc tiến đầu tư, bênh vực quyền lợi, vừa chăm lo cho đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân các doanh nghiệp.

Chương trình Phát Triển Điện Mặt Trời Áp Mái & Năng Lượng Tái Tạo Giai Đoạn 2019-2020 với trọng tâm là vây quanh vấn đề phát triển điện mặt trời áp mái & năng lượng tái tạo – Nhằm tiết kiệm điện, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm tiêu thụ nguồn tài nguyên thiên nhiên và góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời chương trình cũng triển khai và khuyến khích các doanh nghiệp trực thuộc KCN-KCX trên địa bàn TPHCM đầu tư và sử dụng điện áp mái mặt trời nhằm tiết kiệm chi phí điện sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường và tạo sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.