Dự án Shizen Home Quận 7

Brand B đã ký hợp đồng và thực hiện thành công dự án Shizen Home Quận 7 bao gồm các hạng mục sau:

  1. Thiết kế và lập trình website, landing page
  2. Chạy Digital Marketing (Goolge Ads, Facebook, Zalo, Tiktok, Adx, Doble và DGID)
  3. Email Marketing
  4. Viber Marketing

Link website: 【WEBSITE CHÍNH THỨC CHỦ ĐẦU TƯ SHIZEN HOME】 (duanshizenhome.vn)