Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Hạt

Thông tin chungx

Khách hàng: Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Hạt
Địa chỉ: 33 Quach Van Tuan Str, Ward 12, Tan Binh District, HCMC
Danh mục dự án: Thiết kế Website

Giới thiệu dự ánx

BrandB hân hạnh phụ trách Thiết kế Website cho dự án Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Hạt

Thiên Hạt là một trong những công ty luôn dẫn đầu trong ngành HVAC với giải pháp quạt thông gió hiệu suất cao. Ngoài ra chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp trọn giải pháp điện nhẹ (ELV) bao gồm Intercom, Access Control, CCTV, Car Park Guide,…