COMELIT – ITALY (Video Door Phone)

Thông tin chungx

Khách hàng: COMELIT – ITALY (Video Door Phone)
Địa chỉ: 33 QUÁCH VĂN TUẤN PHƯỜNG 12 TÂN BÌNH HỒ CHÍ MINH
Danh mục dự án: Thiết kế Website

Giới thiệu dự ánx

BrandB hân hạnh phụ trách Thiết kế Website cho dự án COMELIT – ITALY (Video Door Phone)

Được thành lập vào năm 1956, Comelit group spa là một công ty công nghiệp hoạt động toàn cầu về thiết kế và sản xuất các hệ thống giám sát bằng hình ảnh, chống xâm nhập, kiểm soát ra vào, hệ thống nhà thông minh.